18-06-2014

Omvendt betalingspligt

Med virkning fra 1. juli 2014 har SKAT indført omvendt betalingspligt for visse ydelser

Den 1. juli 2014 træder en ny regel om moms i kraft. Reglen betyder at mobiltelefoner, bærbare computere, tablets m.m. ikke længere må faktureres med moms, hvis de handles mellem danske virksomheder. Disse produkter er fremover omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt.

Reglen betyder at virksomheder som ikke i forvejen er momsregistrerede, nu skal momsregistreres. Dvs. en lang række foreninger, selvejende institutioner, læger, tandlæger, taxavognmænd m.v. Men det kan undgås. Afgørende er hvor virksomheden køber nedenstående ting.

  • Mobiltelefoner
  • Bærbare computere
  • Tablets
  • Chips og processorer
Det er kun disse ting der er omfattet af reglerne.

Reglerne finder anvendelse ved handel mellem to virksomheder og omfatter ikke køb til private.

Virksomheder som overvejende handler med privatpersoner er ikke omfattet. Dvs. såfremt virksomheden køber en af ovenstående produkter i en detailforretning (TDC, FONA, BILKA m.v.) er virksomheden som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne.

Afgørende for om man i overvejende grad handler med privatpersoner er om salg af de produkter som er omfattet af den omvendte betalingspligt overstiger 50%. Virksomhedens øvrige salg er i denne forbindelse uden betydning.

Ved andre indkøb som eks. Trådløst netværk, projektor, elektroniske tavler, printere er der ingen ændringer. Det er kun ved foranstående produkter virksomheden skal tænke over hvor indkøbene foretages.

Momsbehandling:
Omvendt betalingspligt betyder at det ikke (som normalt) er sælger der opkræver salgsmomsen, men derimod køber. Det skal af sælgers faktura fremgå at fakturaen er uden moms og er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt: Værdien af salg efter reglerne om omvendt betalingspligt angives i Rubrik C. Dvs. at køber overtager forpligtelsen for afregningen af salgsmomsen. Er virksomheden momsregistreret kan købet ligeledes fradrages som købsmoms på normal vis hvor ved udgiften er neutral.

En momsregistrering i forbindelse med køb af eksempelvis en mobiltelefon er ikke et udtryk for en almindelig momsregistrering. Det betyder, at virksomheden ikke skal betale salgsmoms af en eventuel momspligtig omsætning på under kr. 50.000, omsætningen i tandlægevirksomheden eller salget i en forening.

For at undgå ekstra administration ved en momsregistrering kan det derfor blive nødvendigt at købe de nævnte produkter i en detailforretning. Alternativt kan der indgås leasingaftaler omkring leje af pcére da leasing ikke er omfattet af de nye regler.

Reglerne træder i kraft 1. juli 2014.

Ovenstående vil for de virksomheder der er momsregistreret give lidt udfordringer i forhold til den løbende bogføring og indberetning af moms. Vi er gerne behjælpelig med spørgsmål i den forbindelse.

Der er ingen tvivl om at ovenstående lovændring vil medføre ekstra administration for mange virksomheder. Reglen er bl.a. indført for at begrænse momssvindel over landegrænserne. De såkaldte momskarruseller. Dvs. de tilfælde hvor sælger opkræver momsen men ikke afregner den og hvor køber samtidig får fradrag for momsen ved erhvervelsen.
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30