03-12-2013

Julegaver og julefrokost

December måned er i mange virksomheder lig med firmaets årlige julefrokost og nogle virksomheder giver også de ansatte julegaver. Men hvordan er det nu med skattefradrag og momsfradrag?

Julegaver og skat
Stort set uanset hvad og hvor meget en virksomhed giver en ansat, kan virksomheden fratrække dette skattemæssigt som en personaleomkostning.

Den ansatte skal ikke beskattes af en julegave, hvis denne udgør 700 kr. eller derunder. Medarbejdere skal ikke beskattes af gaver for op til 1.000 kr. om året, så der kan gives mindre gaver på op til 300 kr. årligt, ved siden af.

Ud over beløbsgrænsen er der også regler for genstanden. Man må ikke give en gave som kan veksles til kontanter, dette sidestilles med at give kontanter. Og man må ikke give et uspecificeret gavekort. Hvis man ønsker at give gavekort, skal det stiles til en bestemt oplevelse, restaurant eller lignede.

I praksis accepteres, at man giver et gavekort, som kan indløses til nogle bestemte gaver på nettet. Således er det accepteret, at man gav et gavekort på 700 kr., som kunne indløses til 25 forskellige på forhånd udvalgte gaver.

Julegaver og moms
Momsmæssigt er der ikke fradrag for julegaver, uanset hvad virksomheden giver medarbejderen (der er særlige regler for reklamegaver).

Julefrokost og skat
Der er skattefradrag for en julefrokost, uanset om julefrokosten holdes i virksomheden eller udenfor. Julefrokosten er en personaleomkostning.

Medarbejderen skal samtidig ikke beskattes, af en normal fest. Det er dog en betingelse, at der er tale om en normal fest. Vi opfordrer til, at du taler med os eller søger bindende svar fra skattemyndighederne, hvis julefrokosten har karakter af en rejse. Fx er det forsøgt at tage en mindre rejse med to overnatninger til et land i Østeuropa, hvilket ikke blev godkendt af Skat, som noget, medarbejderen ikke skulle beskattes af.

Julefrokost og moms
Normalt er der ikke fradrag for personaleomkostninger, men ved årets julefrokost har du momsfradrag, hvis du holder julefrokosten ude. Der er ingen begrænsning, selvom partnere / ægtefæller deltager. Dog er der ikke momsfradrag for andet, dvs. hvis virksomheden modtager en faktura for opstilling af borde og stole, eller på underholdning, er der ikke momsfradrag.

Der er ikke momsfradrag hvis du holder julefrokosten i virksomhedens lokaler. Men altså momsfradrag hvis du holder julefrokosten ude.
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30