06-10-2014

Skal mit selskab betale selskabsskat?

Anden rate af selskabsskat skal betales 20. november. Opkrævningerne udsendes fra primo oktober. Kan det svare sig med yderligere frivillig indbetaling?

Raterne
Selskabsskatten skal betales med halvdelen den 20. marts og den anden halvdel den 20. november. Selskabsskatten beregnes som et gennemsnit af de sidste 3 års indkomster.

Hvordan kan 2. rate svare sig?
Hvis man forventer, at selskabets indkomst vil resultere i restskat, skal der samlet betales en rente på 4,56% af denne (omregnet og før skat).

Hvis man derimod forventer, at selskabets indkomst vil resultere i overskydende skat, vil man få en nettorente på 1,09% af denne (omregnet og før skat).

Hvis man ønsker raten nedsat, kan man anmode om dette på TastSelv på skat.dk. Det ville fx være tilfældet, hvis man forventer overskydende skat, og man ønsker pengene fra raten ud nu, hvis man forventer, at man kan få mere end 1,09% ud af dem i stedet for at indbetale dem som aconto skat.

Yderligere frivillig indbetaling
Der fratrækkes 0,3% fra indbetalingen. Dette for at udligne den rente-gevinst man ellers ville få, da man får 1,1% tillæg til evt. overskydende skat. Tilsvarende tillægges der 0,3% til første rate, som havde betalingsfrist 20. marts.

Hvis man forventer restskat, vil den samlede netto helårsrente før skat være 5,7%. Man skal derfor foretage indbetaling af frivillig aconto skat, hvis man et andet sted kan låne/bruge pengene til en rente under 5,7%.

Hvis man forventer overskydende skat, vil den samlede omregnede netto helårsrente før skat være 1,06%. Man skal derfor betale ekstra i frivillig aconto skat, såfremt man kan trække pengene på en konto som har lavere indskudsrente end 1,06% (eller man skal betale mindre end 1,06% i lånerente).

Skattekontoen er til alt
Skats skattekonto anvendes til alle forhold. Hvis der i forvejen er et krav på indbetaling af fx a-skat eller moms, anvendes en indbetaling først til dette.

Man skal derfor sikre sig, at der ikke resterer andre krav på indbetalinger, når man indbetaler selskabsskat. Dette kan man se på selskabets skattekonto på ”SKAT tast selv” på skat.dk.

Indberet først
Man skal først indberette, at man ønsker at betale aconto skat, inden man betaler. Ellers ved SKAT ikke hvad indbetalingen (som er til skattekontoen) dækker over, og så returnerer de bare pengene. Når man har indberettet selskabsskat, går der som regel en dag, inden dette kan ses af skattekontoen. Vent med at indbetale til man kan se beløbet.

Ergo: Indberet på SKAT tast selv, og indbetal derefter. Vi kan være behjælpelig med dette, hvis du kontakter os.

Hvis man ikke indberetter beløbet først, og SKAT derfor udbetaler beløbet, risikerer man at fristen for indbetaling 20/11 overskrides. Der kan ikke indbetales efterfølgende.

Nye selskaber
Nystiftede selskaber skal ikke betale selskabsskat de første 2 år. Disse selskaber kan kun foretage frivillig indbetaling.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om aconto skat.
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30