Personalegoder


Satser og beløbsgrænser

 Personalegoder År 2022 År 2023
 Bagatelgrænse for visse personalegoder
6.600 kr.
6.700 kr.
 Bagatelgrænse for personalegaver  1.200 kr.
1.300 kr.
 Værdi af fri bil (160.000 - 300.000 kr.)
24 pct.
23,5 pct.
 Værdi af fri bil (over 300.000 kr.)
21 pct.
21,5 pct.
 Værdi af fri telefon, computer og internet
3.000 kr.
3.100 kr.
 Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22 - 34)
0,50 pct. pr. uge
0,50 pct. pr. uge
 Værdi af fri sommerbolig (andre uger)
0,25 pct. pr. uge
0,25 pct. pr. uge

Kilde: skat.dk
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30