09-09-2015

Få skattefradrag for dine private udgifter til boligen

Folketinget har 26. august 2015 vedtaget, at servicefradrag (også kaldet BoligJobOrdningen)
genindføres. Nu kan du få fradrag for dine udgifter for 2015.


Hvad kan man få fradrag for?

Der er tale om fradragsmulighed for arbejdsløn til håndværker eller hushjælp. Der gives kun fradrag
for arbejdslønnen, og ikke for materialerne der anvendes. Det er altså nødvendigt, på
håndværkerens regning, at materialer bliver udspecificeret.

Der kan opnås fradrag for istandsættelse og vedligeholdelse af ejendom til fx udgifter til reparation
eller udskiftning af tag, tagrender og afløb, vinduer og døre og glas heri, samt for maling.
Indvendigt, kan fx, fås fradrag for reparation eller udskiftning af køkken eller bad og varmeanlæg.

Vedrørende hushjælp kan man få fradrag for udgifter til rengøringshjælp, vinduespudsning,
havearbejde og børnepasning.

Vedrørende havearbejde, kan der fås fradrag for græsslåning, hækkeklipning, lugning, beskæring
og snerydning.

Rengøringshjælp omfatter alle former for rengøring, herunder opvask, støvsugning og gulvvask,
strygning af tøj, samt rensning og vask af gulve, tæpper, gardiner og persienner.

Den ejendom man kan få fradrag for, er hus, sommerhus eller lejlighed. Der er tale om den
ejendom, hvor man har folkeregisteradresse (eller sommerhus). Om man bor i ejendommen som
ejer, lejer eller som andelshaver er uden betydning.

Husk at gemme bevis for betalingen, i form af regning/kvittering.
 

Hvad kan man ikke få fradrag for?

Nybyggeri er ikke omfattet. Man kan heller ikke få fradrag for tilbygninger, og heller ikke til
flisebelægninger i indkørsler, på havegange og terrasser og heller ikke til opsætning af postkasser
og tyverialarmer. Man kan endvidere ikke få fradrag til betaling til au pair (dette ophørte i 2012).
Fradrag for ung-i-huset kræver, at personen ikke har bopæl i huset.
 

Hvor meget kan man få i fradrag?

Hver person som betaler, kan få op til 15.000 i fradrag. To ægtefæller kan få op til 30.000 kr. i
fradrag (15.000 hver). Det er underordnet for ægtefæller, hvem der betaler de faktiske udgifter.

Det er derimod ikke underordnet for hjemmeboende børn. Hvis børn betaler for fx rengøring i
hjemmet, skal det kunne bevises, at disse har foretaget betaling, hvis de vil have fradrag. Ellers kan
de ikke få fradrag, selvom husstanden samlet set betaler fx 100.000 kr.
 

Hvornår får man fradrag?

Fradraget foretages i det år, hvor udgifterne er betalt. Hvis udgifterne er betalt inden udgangen af
februar i det efterfølgende år, henføres fradraget dog til det år, hvori arbejdet er udført. For
arbejde udført i 2015, og hvor regningen er betalt senest den 29. februar 2016, henføres fradraget
således til 2015.
 

Hvor meget spares i skat?

Man får fradrag i ”ligningsmæssige fradrag” på sin selvangivelse. Skatteværdien af denne gruppe
er ca. 30%. Dvs. hvis man betaler 15.000 kr. og får fradrag for dette, betaler SKAT ca. 5.000 kr. Det er
ikke meget af vedligeholdelsen, vil de fleste mene, men er bestemt værd at tage med, når
selvangivelsen skal udfyldes.
 

Fradraget kun vedtaget for 2015. Hvad med fremtiden?

Der er kun sket en vedtagelse af fradraget i 2015. For 2016 og 2017 er der ikke sket vedtagelse, men
det bliver formegentligt sådan, at fradraget hæves til 18.000 kr. pr. person, men deles op, således
at udgifter til serviceydelser (vinduespudsning, rengøring mv.) kun kan fradrages med op til 6.000 kr.
Udgifter til håndværksydelser kan så fradrages med op til 12.000 kr.

Listen over hvilke arbejder, der berettiger til fradrag, ændres således at der alene gives fradrag for
ydelser, som modvirker sort arbejde, og for arbejder, der har et grønt islæt. Listen for 2016 og 2017,
er ikke offentliggjort endnu.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30